-

0 €9.000.000 €

Honoraris


Els nostres honoraris corresponen al 5% del preu final de venda pactat entre la propietat i el comprador.
Pel que fa a lloguers els nostres honoraris corresponen a 1 mensualitat del preu de lloguer .

Avís legal

ANDORRA LA GRUP powered by KMK